แจ้งเลื่อนงาน เพชรบุรีดีจัง 63

เครือข่ายผู้ร่วมจัดงานมหกรรมเพชรบุรี ดีจัง ขอเลื่อนกำหนดวันจัดงาน จากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 21-22 มีนาคม 2563 ออกไปก่อน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส Covid-19