ไหว้พระ ชมศิลปะงานช่าง วัดใหญ่สุวรรณาราม

วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร เป็นวัดที่มีหลักฐานเชื่อได้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีอายุมากกว่า 300 ปี ปัจจุบันยังคงมีศาสนสถานและงานศิลปการช่างฝีมืออันประณีตในสมัยอยุธยาให้ได้ชมความงดงามกัน

ขอแนะนำสถานที่และจุดสำคัญที่ต้องไม่พลาดในวัดนี้ ให้กับท่านที่มาไหว้พระและชมศิลปะงานช่างกันดังนี้

สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา โครงสร้างก่ออิฐถือปูน มีประตูเข้าทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังผนังด้านข้างไม่มีหน้าต่าง ภายในมีภาพเขียนจิตรกรรมเป็นภาพเทพชุมนุมงดงามมาก ผนังด้านหน้ามีช่องหน้าต่างขนาดใหญ่ด้านในเขียนภาพทวารบาลที่มีความสมบูรณ์ของอยู่มาก

๒. ศาลาการเปรียญ

เป็นอาคารไม้ทรงไทยขนาดใหญ่ที่เคยเป็นพระตำหนักในกรุงศรีอยุธยามาก่อน ในช่วงสมัยรัชกาลพระเจ้าเสือ ได้ย้ายพระตำหนักหลังนี้มาถวายไว้ที่วัดใหญ่สุวรรณาราม มีความงดงามทางสถาปัตยกรรมและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มาก เป็นอาคารไม้หลังเดียวของกรุงศรีอยุธยาที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์มาก ๆ เดิมภายนอกเป็นลายทองทั้งหมดแต่ถูกทาสีทับไปแล้ว ส่วนเสาภายในยังคงเป็นลายทองเหมือนเมื่อ 300 กว่าปี เป็นความสวยงามที่หาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว๓. หอศิลป์สุวรรณาราม

อาคารไม้เรือนไทยหมู่ 7 หลัง สร้างอยู่ใกล้กับศาลาการเปรียญ เดิมเป็นกุฏิสงฆ์ คณะล่าง แต่ปัจจุบันปรับใช้เป็นหอศิลป์สุวรรณาราม จัดแสดงภาพของวัดใหญ่สุวรรณาราม และมีช่างกำลังจำลองลายทองของเสาในศาลาการเปรียญด้วยวิธีปิดทองลายฉลุ เพื่อเก็บลายและศาสตร์โับราณนี้ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้กัน

ถ้าท่านต้องการคนนำชมงานศิลปะในวัดใหญ่ ก็สามารถติดต่อได้ที่ศาลาบริการผู้มาไหว้พระและนักท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ที่ศาลาทรงไทยใกล้ ๆ กับศาลาการเปรียญ หรือที่หอศิลป์สุวรรณาราม หอศิลป์ที่ตั้งอยู่ในวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร เพชรบุรี ได้ทุกวัน (เว้นเฉพาะวันจันทร์) หรือสอบถามที่ กลุ่มลูกหว้า 0841061802