กลุ่มลูกหว้า เพชรบุรี มีเวิร์กชอปอะไรบ้าง

กลุ่มลูกหว้า เชิญชวนร่วมเวิร์คช็อป เซรามิควาด เพนท์ พิมพ์ถุงผ้าพิมพ์ลายฉลุ ได้ทั้ง 2 พื้นที่

โรงเรียนลูกหว้า ตั้งอยู่ภายในสถานีดีจัง รถรางไฟฟ้าขึ้น-ลงพระนครคีรี หรือที่ชาวเมืองเพชรบุรีและใคร ๆ มักเรียกกันว่า เขาวังเคเบิลคาร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มลูกหว้าด้วย

หอศิลป์สุวรรณาราม ตั้งอยู่ในวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี