วัดวาอารามในเมืองเพชร

โบสถ์วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อเอ่ยถึงจังหวัดเพชรบุรี หลาย ๆ คนอาจจะนึกถึงวัด ซึ่งสามารถพบเห็นได้มากมายในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกแต่อย่างใด เพราะจังหวัดเพชรบุรีนั้นมีวัดอยู่มากถึง 200 กว่าวัดเลยทีเดียว รายชื่อวัดที่นำมาเสนอนี้อาจจะยังไม่ครบถ้วน หากท่านมีข้อสังเกตหรือข้อมูลเพิ่มเติมขอความกรุณาแจ้งให้เราทราบด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

รายชื่อวัดในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี

 • วัดมหาธาตุ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดใหญ่สุวรรณาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดป้อม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเกาะ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเพชรพลี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดอุทัยโพธาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดสนามพราหมณ์ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดไตรโลก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดชีว์ประเสริฐ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดพรหมวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดจันทราวาส อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดลาด อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดแรก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดธ่อเจริญธรรม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดพระทรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดกำแพงแลง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดโคก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดพระพุทธไสยาสน์ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดไชยสุรินทร์ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดพลับพลาชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดคงคาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดรัตนตรัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดมหาสมณาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดข่อย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดกุฎีดาว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดถ้ำแก้ว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดแก่นเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดชีสระอินทร์ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดสระบัว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดอัมพวันปิยาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดช้าง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดโพธิ์ทัยมณี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดปากน้ำ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดใหม่เจริญธรรม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดนาพรม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดดอนมะขามช้าง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดธงไชย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดอินทาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดบุญทวี(ถ้ำแกลบ) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดวิหารโบสถ์ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดขุนตรา อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดบันไดทอง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดชมพูพน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดสิงห์ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดบันไดอิฐ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดโรงเข้ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดไร่ดอน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเวียงคอย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดทองนพคุณ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเจริญศรีมณีผล อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดประดิษฐวนาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเสาธงเรียง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดท่าศิริ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดพระรูป อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดนาค อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดไสกระดาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดลาดโพธิ์ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดโพธิ์พระนอก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดโพธิ์พระใน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดบางทะลุ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดดอนบ้านใหม่ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเขมาภิรัตการาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดบ่อหลวง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเสาวคนธ์ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหนองควง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเพรียง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดถิ่นปุรา อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหนองไม้เหลือง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหนองหว้า อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดลุ่มโพธิ์ทอง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดธรรมรังษี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดสมอดาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

รายชื่อวัดในเขตอำเภอเขาย้อย

 • วัดห้วยหลวง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดยาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดท้ายตลาด อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดพระธาตุศิริชัย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหนองส้ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดสวนโมก อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเขานาควิวัฒน์ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดป่าเขากลิ้ง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดกุฎิ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดโพธิ์งาม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดบ้านกล้วย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเทพประชุมนิมิตร อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดดอนทราย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเขาพระ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดบ้านบน อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเวฬุวนาราม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเขาสมอระบัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดพวงมาลัย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดพุม่วง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดคูหาบรรพต อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดกาจับศรัทธาธรรม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดกุญชรวชิราราม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดมณีเลื่อน อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดทรงธรรม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดคีรีวงก์ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดศีลคุณาราม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

รายชื่อวัดในอำเภอบ้านลาด

 • วัดเกาะแก้วสุทธาราม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดลาดศรัทธาราม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดป่าแป้น อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดใหม่ประเสริฐ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดไม้รวกสุขาราม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเขาน้อย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดกุ่ม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดโพธิ์เรียง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดจันทาราม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดศาลาเขื่อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดอินจำปา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดระหารน้อย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดท่าไชยศิริ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดห้วยเสือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดโพธาวาส อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเขาทะโมน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดท่าศาลาราม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหาดทราย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดช่อม่วง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดวังบัว อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดดอนหว้า อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหัวนา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดดอนกอก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหนองกาทอง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหนองแก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดบ่อบุญ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเนินหนองโสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดไทรทอง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดโพธิ์กรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดขลุบ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดม่วงงาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเขาพระพรหมชะแง้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหนองจอก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รายชื่อวัดในอำเภอบ้านแหลม

 • วัดศีรษะคาม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดในกลาง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดต้นสน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดอุตมิงคาวาส อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดลักษณาราม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดดอนผิงแดด อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดไทรทอง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดในปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดนอกปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดพิกุลแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดราษฎร์ศรัทธา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดโคมนาราม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดสมุทรโคดม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดสมุทรธาราม(สมุทธาราม) อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดปากลัด อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดคุ้งตำหนัก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดบางสามแพรก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดปากอ่าว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเกาะแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเพชรสุวรรณ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเขาตะเครา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดสุทธาวาส อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดปากคลอง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดบางลำภู อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเฟื้อสุธรรม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดบางหอ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดกุฎิ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายชื่อวัดในอำเภอท่ายาง

 • วัดบรรพตาวาส อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดราษฎร์บำรุง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดวิบูลย์ประชาสรรค์ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดสหธรรมิการาม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดชลธราราม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเกษมสุทธาราม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเขื่อนเพชร อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดธรรมาราม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหนองบัว อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดตาลกง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดอรัญญาราม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดชายนา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดศรีชุมแสงบุญญาราม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดท่าลาว อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหนองเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดบางประจันต์ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดแม่ประจันต์ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหนองหว้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดสารหิตาวาส อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหนองเขาอ่อน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดยางชุม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดดอนเตาอิฐ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหนองตาฉาว อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหนองโรง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหนองเอื้อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดโป่งเกตุ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหลุบเฉลา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดราษฎร์นิมิต อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเขาปากชอง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดห้วยตะแกละ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดป่าชลประทานราษฎร์ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

รายชื่อวัดในอำเภอหนองหญ้าปล้อง

 • วัดหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดจะโปรง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดวังพุไทร อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเขาบันได อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเขากระทิง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดพุตะเคียน อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดอ่างศิลา อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดสระสี่มุม อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดลิ้นช้าง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดพุพลู อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดห้วยรางโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดวังหิน อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเขาชมพู อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

รายชื่อวัดในอำเภอแก่งกระจาน

 • วัดเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดลำตะเคียน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหนองปืนแตก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดห้วยปลาดุก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเขาลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหนองมะกอก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดวังจันต์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดร่วมใจพัฒนา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดห้วยกวางจริง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดห้วยไผ่ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

รายชื่อวัดในอำเภอชะอำ

 • วัดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดไทรย้อย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเนรัญชราราม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดมฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดราษฎร์เจริญธรรม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหนองตาพต อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหนองแจง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดห้วยทรายใต้ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดโพธิ์สุวรรณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดป่าวิสุทธิคุณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดโตนดหลวง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดสมุทรคาม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดเทพประสิทธิ์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดคลองสายหนึ่ง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดนิคมวชิราราม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดถ้ำแจง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหนองขาม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหนองหงษ์พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดช้างแทงกระจาด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดอ่างหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดหนองเผาถ่าน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดไตรรัตน์เจริญผล อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • วัดไร่มะม่วง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี