ย้อนรอย เพชรบุรี ดีจัง #1

ครั้งแรกของเพชรบุรี

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555 เพชรบุรี ดีจัง ถนนยิ้มได้ มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ครั้งแรกของเพชรบุรี เกิดขึ้นที่ถนนด้านหน้าและบริเวณลานวัดใหญ่สุวรรณาราม แม้เวลาจะผ่านไปถึง 8 ปีเต็ม แต่หลาย ๆ คนยังคงจดจำภาพเหตุการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้เป็นอย่างดี

ว่าที่จริงแล้ว มหกรรมในครั้งนั้น มันต้องใช้เวลาเตรียมการณ์นานเป็นปี กว่าจะเกิดพื้นที่สร้างสรรค์เล็ก ๆ 14 พื้นที่ใน 8 อำเภอ ของเพชรบุรี โดยมีผู้ใหญ่ใจดี ที่คอยทำกระบวนการให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวของชุมชน แล้วชวนกันมาสื่อสาร ผ่านสื่อที่พวกเด็ก ๆ ช่วยกันคิดทำขึ้นมา ซึ่งถ้าจะนับเวลาตั้งแต่เริ่มต้น ถึงเวลานี้ ก็นับเป็นปีที่ 10 แล้ว

ในห้วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมานั้น มีพื้นที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นมากมายในจังหวัดเพชรบุรี ทั้งที่เกิดจากเครือข่ายที่ร่วมจัดมหกรรมด้วยกัน และเกิดจากการเรียนรู้ของชุมชนเอง พื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี ดีจัง จึงไม่ใช่แค่งานมหกรรม ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ แล้วจบไปในแต่ละปี แต่เป็นพื้นที่มหัศจรรย์ที่มีชีวิต เกิดขึ้นแล้วเติบโต เรื่อยมา

วันที่ 21 และ 22 เดือนมีนาคม 2563 นี้ พื้นที่สร้างสรรค์ที่มีชีวิต มากกว่า 20 แห่งในเพชรบุรี ที่ต่างเติบโตจากพื้นที่สร้างสรรค์เล็ก ๆ พร้อมเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับทุกคนที่สนใจ ให้ทุกคนเรียนรู้ได้ทุกวัน จะชวนกันมาตะโกนบอกเล่าเรื่องราวของเขา ที่วัดใหญ่สุวรรณาราม เมืองเพชรบุรี บอกให้ทุกคนรู้ว่า เพชรบุรี ดีจงทุกวัน

#เพชรบุรีดีจังทุกวัน