บ้านป้าฉิว ทองโบราณ เพชรบุรี

นางฉิว บุญศิริ เป็นชื่อที่คนเมืองเพชรบุรีในยุคก่อน ๆ รู้จักกันดีในฐานะของช่างทองที่มีฝีมือประณีต เป็นศิษย์สายชูบดินทร์ ร่วมครูเดียวกับนางเนื่อง แฝงศรีคำ (ชูบดินทร์) ศิลปินแห่งชาติ นางเลียบ นางปรุง ชัยทัศน์ และนางหลินคล้ายเพชร ซึ่งแต่ละคนที่กล่าวนามนี้ล้วนมีฝีมือในการทำทองด้วยกันทั้งสิ้น

เมื่อสิ้นบุญป้าฉิว ผู้ที่สืบทอดฝีมือการทำทองต่อจากป้าฉิวก็ไม่ใช่ใครที่ไหน เขาคือนางกัญญา รอดพ่วง ผู้เป็นลูกสาวของป้าฉิว ซึ่งในปัจจุบันยังคงอาชีพทำทองอยู่ แต่ก็ออกจะอายุมากแล้ว

ฝีมือการทำทองของป้าฉิว ได้รับการถ่ายทอดจากนางกัญญาไปยังรุ่นหลาน คือนางศิริลักษณ์ ศรีทองคำ ซึ่งเป็นลูกสาวของป้ากัญญา และศิษย์คนอื่น ๆ ที่เข้ามาเรียนรู้กับนางศิริลักษณ์ อีกหลายคน

นางศิริลักษณ์ หรือ น้าอ้อ ที่เด็ก ๆ มักเรียกัน ได้เปิดบ้านที่เป็นสถานที่ทำทองอยู่ที่อาคารพานิชย์ใกล้สามแยกวัดพระนอน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม หรือศึกษาหาความรู้ได้ตลอดทุกวัน