จังหวัดเพชรบุรีจัดอบรม ‘เครื่องปั้นดินเผาเยาวชน’

จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสาขาเซรามิก คณะมัณฑนศิลป์ จัดอบรมปฏิบัติการ ‘เครื่องปั้นดินเผาเยาวชน’ เพื่อเตรียมขับเคลื่อนเพชรบุรีสู่ภาคีเมืองสร้างสรรค์ ของ UNESCO

โดยช่วงเช้าของวันที่ 17 มีนาคม 2564 นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ ‘เครื่องปั้นดินเผาเยาวชน’ ที่ศาลาเชิงเขาวัง สถานีรถรางไฟฟ้า เพชรบุรี มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จอมภัค คลังระหัด รองธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีครูช่างและผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่านร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วย

ภายหลังเสร็จพิธีเปิด มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านรองผู้ว่าฯ และนายฉัตรชัย กรรณเทพ ผู้จัดการรถรางไฟฟ้า เพชรบุรี และปั้นดินเปิดงานพร้อมครูช่างทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติอีกด้วย

การอบรมปฏิบัติการ ‘เครื่องปั้นดินเผาเยาวชน’ ครั้งนี้มีเยาวชนกลุ่มลูกหว้าและเครือข่ายเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 25 คน ใช้เวลาอบรม 2 วันคือ วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2564 โดยมีการสอนการใช้และควบคุมเตาเผาให้กับแกนนำเยาวชนกลุ่มลูกหว้า เพื่อให้สามารถดูแลการเผาได้ในโอกาสต่อไปด้วย

หลังจบการอบรมฯ ได้มีการจัดแสดงผลงานของผู้เข้าร่วมอบรมที่ ศาลาเชิงเขาวัง สถานีรถรางไฟฟ้า เพชรบุรีด้วย