เสาลายทอง ศาลการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม

เสาลายทองของศาลการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามนี้ มีทั้งหมด 16 ต้น ต้นที่อยู่คู่กันจะมีลายที่เหมือนกันเกือบทุกคู่ แต่บางคู่ก็มีที่แตกต่างกันอยู่บ้าง ต้องดูอย่างพินิจพิจารณาจึงจะเห็น

ลายทองที่เสาทุกต้นเป็นลายเก่าดั้งเดิม ทำมาตั้งแต่สมัยอยุธยา อายุกว่า 300 ปีแล้ว โดยวิธีปิดทองลายฉลุ ทำให้ได้ลายที่มีความละเอียดสวยงาม ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ไม่เห็นมีที่ไหนใช้วิธีนี้แล้ว

 ถ้าท่านต้องการดูว่าการ “ฉลุลาย” และ “ลงรักปิดทองลายฉลุ” แบบนี้เขาทำกันอย่างไร ก็สามารถไปดูได้ที่หอศิลป์สุวรรณาราม ซึ่งอยู่บนกุฏิเรือนไทยหมู่ ใกล้ ๆ กับศาลาการเปรียญฯ มีทำให้ชมตลอดทั้งวัน (หยุดวันจันทร์)

ช่วยกันอนุรักษ์ความฉลาดทางปัญญาของไทยนี้ไว้อย่าให้สูญหาย ก่อนที่จะสายเกินไป