เพชรบุรี มีชีวิตด้วย สื่อ ศิลปะ วัฒนธรรม และชุมชน

ผู้คนมักกล่าวกันว่าเพชรบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ที่ตั้งกันทับซ้อนมาหลายยุคหลายสมัย นับแต่ทวารวดี ต่อมาถึงอยุธยา และรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบัน ซึ่งก็มีหลักฐานอ้างอิงให้น่าเชื่อถือได้ดั่งเช่นคำกล่าวนั้นมากมาย

แม้ว่าความเป็นเมืองของเพชรบุรีจะมีมาเนิ่นนาน แต่ก็ยังคงความมีชีวิตชีวาปรากฏให้เห็นในหลาย ๆ เรื่อง จึงไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าข้อความที่เป็นชื่อบทความนี้ไม่ได้กล่าวเกินความจริง

โปรดติดตามข้อมูล เรื่องราวสื่อ ศิลปะ วัฒนธรรม และชุมชน ที่เราจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไป