เพชรบุรี ดีจัง ทั้งเมือง

เพชรบุรี ดีจัง ทั้งเมือง

มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี ดีจัง ทั้งเมือง จัดเมื่อวันที่ 26 – 27 มกราคม 2556 ณ ถนนคลองกระแชง และ ตลาดและซอยริมน้ำ