เพชรบุรีมีสื่ออยู่ในชุมชน

จากการขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์ โครงการเพชรบุรี ดีจัง ตั้งแต่ปี 2554 พบว่าในชุมชนทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี มีสื่อ ศิลปะ วัฒนธรรม ที่งดงามมากมาย มีผู้รู้ที่เป็นผู้เก็บรักษา และมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดการสืบทอดได้เป็นอย่างดี