เพชรบุรีมีรถรางนำเที่ยวตัวเมืองทุกวันเสาร์

Touch Point Destination ร่วมกับ กลุ่มลูกหว้า เขาวังเคเบิลคาร์ ททท.สำนักงานเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี ร่วมกันจัดบริการรถรางนั่งชมเมืองเพชร รับนักท่องเที่ยวจากสถานีดีจัง เขาวังเคเบิลคาร์ เข้าไปในตัวเมืองตามเส้นทางผ่านสถานที่สำคัญและน่าสนใจในตัวเมือง เช่น ถนนบันไดอิฐ ถนนนอก วัดมหาธาตุ วัดพลับพลาชัย สะพานจอมเกล้า วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร วัดกำแพงแลง ศาลหลักเมืองเก่า ถนนสุรพันธ์ วัดเกาะ ตลาดสดเพชรบุรี โรงเรียนอรุณประดิษฐ วัดสระบัว และกลับมาส่งที่สถานีดีจัง โดยใช้เวลารอบละประมาณ ๑ ชั่วโมง

ตลอดเส้นทางมีมัคคุเทศก์ (ไกด์อาชีพ) ทำหน้าที่บรรยายบนรถไประหว่างทาง แลมีจุดจอดให้นักท่องเที่ยวลงเดินที่วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ประมาณ ๒๐ นาที แล้วรับกลับมาส่งที่สถานีดีจัง เขาวังเคเบิลคาร์ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถจอดรถไว้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

กำหนดจัดทุกวันเสาร์ วันละ ๒ รอบ ใช้เวลารอบละ ๑ ชั่วโมง รอบแรกออกรถเวลา ๑๐.๐๐ น. และรอบที่สองรถออกเวลา ๑๑.๓๐ น. เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในระยะต้นนี้มีค่าโดยสารผู้ใหญ่ท่านละ ๕๐ บาท เด็ก ๓๐ บาท และอาจเพิ่มรอบพิเศษในวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วย และนอกจากนี้ยังมีบริการเช่าเหมาในวันและเวลาอื่นด้วย

สนใจใช้บริการรถรางชมเมืองในเวลาอื่น ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนูแดง กลุ่มลูกหว้า 0841061802 หรือ Line ID : nudang_19