เดอะแก๊งค์ บ้านริมโป่ง

กลุ่มเด็ก ๆ บ้านระหารป่าพลู ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นกลุ่มเด็กเล็ก ในหมู่บ้านที่มีผู้ใหญ่ใจดีชวนทำกิจกรรมเรียนรู้หลายอย่าง อาทิเช่น ปั่นจักรยานไปดูรถไฟ หรือปั้นไปไหน ๆ กันตามใจชอบ เพื่อสุขภาพและความสนุกสนาน

นอกจากนี้บางครั้งก็ชวนเด็ก ๆ ทำงานศิลปะง่าย ๆ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการวาดรูประบายสี

เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเด็กเล็กที่ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแล กิจกรรมจึงยังม่กว้างขวางนัก