การทำกำไลทองเหลือง

ช่ำงทำกำไลทองเหลือง พื้นที่ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

กำไลทองเหลือง