หนังตะลุง

เป็นการเชิดหุ่นเงาที่แกะสลักหนังสัตว์แห้ง เป็นรูปร่างคน ยักษ์ ลิง ที่ส่วนใหญ่แต่งเครื่องทรง เป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ หรือเป็นรูปอย่างอื่น แล้วเรียกว่าตัวหนัง แสดงโดยใช้ไฟส่องให้เงาตกไปที่จอผ้าสีขาวที่ขึงไว้

หนังตะลุงของเมืองเพชรนิยมเล่นเรื่องรามเกียรติ์ ตอนต่าง ๆ หรือบางครั้งก็เล่นเรื่องอื่น ๆ เป็นนิทานโบราณแบบจักร ๆ วงศ์ ๆ บ้าง ซึ่งสามารถใช้ตัวแสดงชุดเดียวกันได้ ในการแสดงก็จะมีบทร้องเป็นกลอน มีบทพากษ์ และบทเจรจา ซึ่งส่วนใหญ่นายโรงจะเป็นคนเชิดหลัก และอาจมีคนผู้ช่วยเชิด หรือบางครั้งก็เป็นคนคอยหยิบตัวหนังส่งให้คนเชิด ซึ่งคนเชิดหนังจะต้องร้องหรือพากษ์และเจรจาด้วย ถ้าเชิดคนเดียวก็ต้องทำเสียงให้แตกต่างกัน

เครื่องดนตรีในหนังตะลุงก็ประกอบด้วย กลองตุ๊ก ปี่ ฉิ่ง ฉามีบ กรับ โหม่ง และโทน ตีให้จังหวะ