สวนตาลลุงถนอม

สวนตาลลุงถนอม หรือบางท่านอาจจะเคยได้ยินเรียกว่า สวนตาลกำนันถนอม ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกัน ตั้งอยู่ในพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ในตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี มีต้นตาลทั้งหมดราว ๆ 450 ต้น ซึ่งตาลทั้งหมดในสวนนี้เป็นตาลที่เพาะเม็ดและปลูกเองโดยลุงถนอม ภู่เงิน (เสียชีวิตเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562)

ลุงถนอม เริ่มปลูกสวนตาลเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2534 ปัจจุบันตาลทุกต้นให้ผลผลิตได้แล้ว และมีการดำเนินการสวนตาลแห่งนี้ภายใต้ชื่อเดิม โดย พี่แจ่ม หรือ อำนาจ ภู่เงิน ลูกชายของลุงถนอม ภู่เงินนั่นเอง

ตาลเรียงแถวกันสวยงามมาก
สวนตาลลุงถนอม ร่มรื่นมาก ๆ น่าไปเดินเล่น