ลุงสงคราม เสนโลหิต

ลุงสงคาราม เสนะโลหิต ชายสูงอายุผู้มีความสามารถหลากหลายในเชิงช่างและหัตถกรรมพื้นบ้าน มีบ้านพักอยู่ที่ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ลุงสงคราม เสนะโลหิต กำลังสะพายกะเหล็บสานด้วยไม้ไผ่

นอกจากเกวียนจิ๋วและวัวจิ๋วที่เห็นในภาพแรกแล้ว ลุงสงครามยังมีความสามารถในการจักสานสิ่งของอื่น ๆ อีกมากมายหลายอย่าง ตัวอย่างก็เช่นกะเหล็บที่คุณลุงสะพายอยู่ในรูปก็เป็นผลงานของลุงสงครามด้วย

เต่าออมสิน ทำจากกะลา ฝีมือลุงสงคราม เสนะโลหิต

สนใจผลิตภัณฑ์ของลุงสงคราม หรือจะให้ลุงครามทำสิ่งของเชิงหัตถกรรม ก็สามารถไปเยี่ยมชมได้ที่บ้านหนองหญ้าปล้อง หรืออุดหนุนได้ที่หอศิลป์สุวรรณาราม หอศิลป์ที่ตั้งอยู่ในวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี สอบถามที่ 0841031802

ข้องใส่ปลา สานด้วยไม้ไผ่ ฝีมือของลุงสงคราม เสนโลหิต