ศาลาคามวาสี

ศาลากลางบ้านเก่าแก่อายุมากกว่า 100 ปี ตั้งอยู่บนถนนคลองกระแชง ใกล้กับวัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี เป็นศาลากลางบ้านที่ผ่านการดูแลและบำรุงรักษาของคนในชุมชนที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาหลายช่วง ปัจจุบันมีนายสุวรรณ พวงมาลัย และภรรยา เป็นผู้ดูแลต่อจากผู้ที่เป็นมารดา

ทุก ๆ วันพระในระหว่างฤดูกาลช่วงเข้าพรรษาจนถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง ชาวบ้านในย่านศาลาคามวาสีจะพากันนำอาหารคาวหวานจากบ้านมาร่วมทำบุญถวายพระภิกษุสงฆ์ที่ได้ไปนิมนต์มาจากวัดต่าง ๆ ในย่านใกล้เคียง โดยมากมักจะนิมนต์พระมาครั้งละ 5 รูป แต่หากวันไหนเป็นวันพระสำคัญก็อาจจะมีพระมากกว่านั้น

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ไม่เฉพาะถวายภัตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์เท่านั้น ในช่วงคำ่ของทุกวันพระก็จะมีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ มาแสดงพระธรรมเทศนาโปรดญาติโยมที่มาร่วมฟังเทศน์ด้วย ประเพณีทั้ง 2 อย่างนี้ถือปฏิบัติกันสืบมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย

นายสุวรรณ พวงมาลัย ผู้ที่ดูแลบำรุงและรักษาศาลาคามวาสีในยุคปัจจุบัน (2560)

ในช่วงวันธรรมดานอกฤดูกาลเข้าพรรษา นักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าเยี่ยมชมศาลาโบราณกลางบ้านนี้ได้ โดยติดต่อที่คุณสุวรรณ พวงมาลัย หรือที่คนในย่านศาลาคามวาสีเรียกกันว่า ป๋าแจ็ค