วัดสระบัว

วัดสระบัว ตั้งอยู่เชิงเขาวังด้านทิศตะวันออก อยู่ถนนคีรีรัถยา มีโบสถ์หลังขนาดย่อมที่มีความสวยงาม ลวดลายปูนปั้นที่หน้าบันโบสถ์มีความสวยงามมาก เชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา

สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของวัดสระบัวคือ ฐานเสมาที่ปั้นเป็นรูปแบกและลวดลายที่ประกอบมีความสวยงามมากเช่นกัน ช่างปั้นชาวเมืองเพชรนิยมมาศึกษาลวดลายและลักษณะของตัวแบกที่วัดสระบัวนี้