วัดพระพุทธไสยาสน์ หรือวัดพระนอน

วัดพระนอนเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีที่ตั้งอยู่เชิง ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขาวัง บนถนนคีรีรัถยา ติดกับวัดสระบัว

ที่วัดนี้มีพระนอนองค์ใหญ่มากอยู่ในวิหารที่ตั้งอยู่บนไหล่เขาวัง และมีทางเชื่อมต่อขึ้นไปยังเขาวังได้ด้วย