วัดช้าง

วัดช้าง ตั้งอยู่เชิงเขาวังฝั่งทิศใต้ ถนนบันไดอิฐ ติดกับโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อยู่ตรงข้ามตลาดเพชรไพบูลย์