วัดกุฎีดาว

โโบสถ์วัดกุฏีดาว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

อยู่ถนนราชดำเนิน ตรงข้ามกับวัดโคก เป็นที่ตั้งของโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ด้วย