ลานความดี ลานความรัก พิพิธภัณฑ์ปานถนอม

ลานความรัก ลานความดี เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของเด็ก ๆ ตั้งอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ปานถนอม ตั้งอยู่ที่บ้านหนองจิก หมู่ ๑ ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

พิพิธภัณฑ์ปานถนอม เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ในวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำ ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๓๕ โดยคุณครูถนอม และคุณครูปานศักดิ์ คงยิ้มละมัย ในพื้นที่บ้านพักส่วนตัวของทั้งสองท่าน ซึ่งปัจจุบันคุณครูปานศักดื์ ผู้เป็นสามีได้เสียชีวิตไปแล้ว คงเหลืออยู่แต่คุณครูถนอม ที่ทำหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ โดยมีกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มรักษ์หนองปรง และคนในชุมชนคอยช่วยเหลือ