ร้านลูกเจี๊ยบ

ร้านขนมหวานเมืองเพชร ตั้งอยู่ซอยหน้าวัดจันทราวาส ถนนบริพัตร ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีนางสนทนา ถินชรมนัส ธงสุวรรณ หรือ เจี๊ยบ เป็นเจ้าของ เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมห้องผลิตขนมนานาชนิด และมีกิจกรรมเรียนรู้การทำขนมลูกชุบให้กับเด็กและผู้สนใจด้วย