ภาพเขียนกลุ่มดาวฤกษ์ที่ผนังโบสถ์วัดเกาะ

วัดเกาะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ที่ถนนพานิชเจริญ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี สัณนิษฐานจากรูปทรงของโบสถ์ และภาพจิตรกรรมที่ผนังโบสถ์ว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรอยุธยา ที่ผนังโบสถ์ทั้ง 4 ด้าน ล้วนมีภาพจิตรกรรมที่มีความสวยงามและยังคงมีสภาพดี แต่ภาพเขียนผนังโบสถ์วัดเกาะนั้นมีความแตกต่างจากภาพเขียนอื่นอยู่ก็คือ ที่ผนังด้านหน้าพระประธานนั้น แทนที่จะเป็นภาพพระพุทธเจ้าตอนผจญมารเหมือนทั่ว ๆ ไป แต่ช่างเขียนได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์ไว้ มีเส้นแกนโลก มีภาพพระอินทร์กับพระพรหมเฝ้าพระพุทธเจ้า เห็นเป็นวิมานลอยอยู่เต็มท้องฟ้า นอกจากนี้ยังมี เจดีย์จุฬามณี พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระราหู และมีต้นปาริชาติอยู่ด้วย และที่น่าประหลาดใจก็คือ ในหมู่วิมานนั้นมีกลุ่มดาวฤกษ์ 27 กลุ่มนักษัตรอยู่ด้วย นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าศึกษามาก ๆ

เลื่อนดูภาพเขียนแบบเต็มผนังได้จากภาพด้านล่าง

คลิกที่นี่ เพื่อตามเส้นทางไปไป วัดเกาะ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี