กลุ่มลูกหว้า ฟื้นฟูลายโบราณ อายุกว่า 300 ปี ดีไซน์ใหม่สู่ลายผ้า

ลวดลายบนเสาศาลาการเปรียญ วัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี ที่สร้างในสมัยอยุธยา กว่า 300 ปีก่อน ได้รับยกย่องว่าเป็นงานชิ้นเอกที่สกุลช่างเมืองเพชรได้สร้างไว้ แต่ด้วยเวลาที่ผ่านมาเนิ่นนาน ลวดลายเสาก็ค่อยๆ ลบเลือน กลุ่มลูกหว้าได้ใช้เวลาในการลอกลายบนเสาทุกต้นกว่า 2 ปี แล้วพัฒนามาเป็นลายบนผ้าพิมพ์ลายที่เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น

ภายในศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

หลายปีที่ผ่านมาทางกลุ่มได้ทำงานกับครูช่างเมืองเพชร เยาวชน และคนท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ลวดลายสกุลช่างเมืองเพชร ได้ทำการลอกลายจากเสาของศาลาการเปรียญ วัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี ที่สร้างในสมัยอยุธยา สมัยพระเจ้าเสือ มีอายุกว่า 300 ปีก่อน โดยได้ทำการลอกลายบนเสาทุกต้นประมาณ 2 ปี เมื่อได้ลายต้นแบบแล้วจึงนำมาดัดแปลงเป็นกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ลวดลายของช่างสกุลเมืองเพชร ก่อนเลือนหายไปตามกาลเวลา

แผ่นไม้ปิดทองลายฉลุ จาโครงการรักษ์ลายทอง จำลองลายเสา โดยกลุ่มลูกหว้า เพชรบุรี

ก่อนที่จะมาเป็นลายผ้า กลุ่มลูกหว้าได้ทำโครงการ รักษ์ลายทอง จำลองลายเสา คัดลอกลายจากเสาของศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ซึ่งเดิมเป็นพระตำหนักในราชสำนักอยุธยา ที่พระเจ้าเสือ โปรดให้รื้อมาถวายสมเด็จเจ้าแตงโม และปลูกไว้เมื่อกว่า 300 ปีมาแล้ว โดยได้จำลองลวดลายปิดทองลายฉลุในส่วนของเสาศาลาการเปรียญ จำนวน 16 ต้น ซึ่งมี 12 แบบ และจัดแสดงอยู่ที่ หอศิลป์สุวรรณาราม ที่ตั้งอยู่ในวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารนั่นเอง

หลังจากดำเนินโครงการ รักษ์ลายทองจำลองลายเสา จนสำเร็จตามวัตถุประสงค์แล้ว กลุ่มลูกหว้า ได้นำงานวิจัยของ อาจารย์สุวิธธ์ สาดสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามาต่อยอด แต่งเติมสีสันลงไปบนลายทอง ได้เป็นลายใหม่ออกไปพิมพ์เป็นผืนผ้าที่มีีสันสวยงามออกมาตามที่ปรากฏ

ผ้ามีทั้งหมด 9 แบบ สามารถเลื่อนดูรหัสได้จากภาพด้านล่าง และ ติดต่อสอบถาม ได้ที่ ป๊อบ สุดาลักษณ์ บัวคลี่ หมายเลขโทรศัพท์ 0820859780 หรือ Line ID : happynesspop