พระครูพิศาลวัชรกิจ

พระครูพิศาลวัชรกิจ

พระครูพิศาลวัชรกิจ เจ้าอาวาสวัดนาพรม ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี แกนนำคนสำคัญผู้ขับเคลื่อนชุนตำบลนาพันสามในหลาย ๆ ด้าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งทางพระพุทธศาสนาและงานช่างแทบทุกแขนง โดยเฉพาะเรื่องช่างไม้