ป้าติ๋ม ศรีประภา นวลอิ่ม บ้านท่าโล้

ป้าติ๋ม ศรีประภา นวลอิ่ม

บ้านท่าโล้ เป็นชุมชนเล็ก ๆ ในตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่มีเชื้อสายของชาวไทยทรงดำ หรือบางครั้งเรียกกันว่า ลาวโซ่ง มีอาชีพทางการเกษตร ปลูกพืช ผัก กันเป็นส่วนใหญ

ป่้าติ๋ม หรือชื่อจริงคือ ศรีประภา นวลอิ่ม เป็นคนในชุมชนท่าโล้คนหนึ่งที่มีเชื้อสายไทยทรงดำ เกิดที่บ้านท่าโล้ และอาศัยอยู่ที่นี่มาเนิ่นนาน

ป้าติ๋ม มีความสามารถพิเศษหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทอผ้า หรือเรื่องการทำอาหาร ทั้งอาหารแบบไทยทรงดำ หรืออาหารพื้นบ้านอื่น ๆ

ป้าติ๋มเป็นคนไฝ่รู้ไฝ่เรียน และมีจิตใจดี บ้านป้าติ๋มจึงเป็นที่รวมของเด็ก ๆ ในชุมชน หากท่านเข้าไปที่นี่ ไม่ควรพลาดที่จะไปพูดคุยกับป้าติ๋ม เผลอ ๆ อาจได้กินขนมอร่อย ๆ จากฝีมือป้าติ๋มก็ได้