“บ้านบางขุนไทร หมู่บ้านเก่าแก่สุดคลาสสิค”

บ้านบางขุนไทร หมู่บ้านติดทะเลอ่าวไทย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ถ้าพูดถึงบ้านบางขุนไทร หลายคนอาจนึกถึงการถีบกระดานเก็บหอยแครงเป็นอันดับแรก เพราะเป็นแหล่งกำเนิดหอยแครงตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แต่มีข้อจำกัดคือต้องรอเป็นวันที่น้ำลงเท่านั้น

บางขุนไทร เป็นชุมชนที่มีทั้งผู้นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม เรื่องอาหารการกินจึงมีความหลากหลาย แต่เมนูที่เป็นเอกลักษณ์ก็คงหนีไม่พ้นอาหารทะเล

ที่บางขุนไทรแห่งนี้ มีกลุ่มเด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านรวมตัวกันโดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มจันทร์เสี้ยว”  โดยมีครูวสัน มีจุ้ย หรือครูซอแระห์ เป็นผู้ชวนเด็ก ๆ ในชุมชนทำกิจกรรมด้วยกัน เรียนรู้วิถีชุมชนของตัวเองเป็นวิชาที่อยู่นอกจากตำราเรียน และอัลบั้มภาพชุดนี้ น้อง ๆ กลุ่มจันทร์เสี้ยว ตั้งใจนำเสนอภาพถ่ายวิถีชุมชนที่สามารถเห็นได้ในทุกๆวัน แบบไม่ต้องรอน้ำขึ้นน้ำลงก็มาเที่ยวมาชมกันได้

น้อง ๆ กลุ่มจันทร์เสี้ยว (บางส่วน)

อาชีพประมงจะเป็นหน้าที่ของชาวบ้านวัยหนุ่มสาวที่ยังแข็งแรงไปออกเรือหาปลา ถ้าอายุเยอะหน่อยก็จะถอยออกมาทำอย่างอื่น เช่น เลี้ยงสัตว์ หรือทำอวน ทำอุปกรณ์ประมงอยู่ที่บ้านแทน  นอกจากนี้ก็ยังมีการแปรรูปกุ้ง หอย ปู ปลา และทำนาเกลืออีกด้วย

การเลี้ยงสัตว์ก็มีให้เห็นทั่วหมู่บ้าน สัตว์ที่ชาวบ้านเลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นวัว แพะเนื้อ แพะนม ไก่  การเลี้ยงวัวของที่นี่คือจะเลี้ยงในร่ม เลี้ยงข้างบ้าน ส่วนหนึ่งเพราะว่าแต่ละบ้านมีพื้นที่จำกัด จึงไม่ได้มีคอกกว้างๆไว้เลี้ยงวัว แต่ก็ทำให้เห็นวิถีชีวิตที่แปลกใหม่ไปอีกแบบ

นอกจากวัวก็จะมีแพะ ที่นิยมเลี้ยงกันทั่วไปภายในหมู่บ้าน แพะเป็นสัตว์ที่ให้ผลผลิตเนื้อและน้ำนมซึ่งเป็นอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพสูงสำหรับผู้บริโภคโดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านศาสนา

บรรยากาศโดยรวมของหมู่บ้านคืออยู่ติดกับทะเล บางส่วนในหมู่บ้านจึงเป็นป่าชายเลน  มีสัตว์ป่าชายเลนอาศัยอยู่มากมาย รวมถึงคูคลองภายในหมู่บ้านก็อุดมไปด้วยสัตว์ตัวเล็กตัวน้อย ทั้งปูก้ามดาบหลายร้อยหลายพันตัว ปลาตีน ลิงแสม นกกินเปรี้ยว บ้านไหนโชคดีมีคลองหลังบ้านวันดีคืนดีก็จะมี กุ้ง หอย ปู ปลา มาติดอวนที่ดักไว้ทำเป็นอาหารมื้อเยี่ยมในวันนั้น ๆ

หมู่บ้านเล็ก ๆ ไม่ไกลจากกรุงเทพฯแห่งนี้ น้อยคนมากที่จะรู้ว่ามีชุมชนที่น่ารักและผู้คนที่สุดแสนใจดีอยู่ที่นี่ เป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์เป็นการอยู่ร่วมกันของคนและสัตว์ต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว และภาพชุดนี้เป็นความตั้งใจของน้อง ๆ กลุ่มจันทร์เสี้ยวที่อยากบอกเล่าเรื่องราวความน่าอยู่ของชุมชน สู่สายตาคนทั่วประเทศผ่านภาพถ่ายในอัลบั้มนี้  “ที่นี่ บ้านบางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี”