นายนริษ เจียมอุย

นายนริษ เจีมอุย หรือที่ใคร ๆ มักเรียกเขาว่า ครูจี๊ด เป็นชาวนาที่พยายามฟื้นฟูวิธีการทำนาแบบโบราณมาใช้ เพื่อลดการใช้สารเคมีอันเป็นต้นทุนและไม่ปลอดภัย

ครูจี๊ดมีพื้นที่ทำนาอยู่ที่ตำบลไร่ส้ม ในฤดูทำนาก็จะเปิดโอกาสให้ใคร ๆ ที่สนใจเข้าไปร่วมเรียนรู้ได้ตลอดเวลา