นาบุญข้าวหอม

พื้นที่เรียนรู้เรื่องการทำนาข้าว ที่เราสามารถร่วมกิจกรรมการทำนาแบบโบราณได้ในบางโอกาส ถ้าเราไปเยือนที่นี่ในช่วงเวลาที่มีการทำนา ไม่ว่าจะเป็น ตกกล้า ถอนกล้า ดำนา เกี่ยวข้าว นวดข้าว แม้กระทั่งสีข้าวด้วยเครื่องมือแบบโบรารณ

นาบุญข้าวหอม ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ริเริ่มและจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวโดย นายนริศ เจียมอุย หรือที่คนทั่วไปเรียก ลุงจี๊ด ใจดี