นางกัญญา รอดพ่วง

ช่างทองเมืองเพชร ผู้สืบสานการทำทองลายโบราณของเมืองเพชรต่อจากผู้เป็นแม่ นางฉิว บุญศิริ ช่างทำทองที่เรียนรู้กับยายอู่ ชูบดินทร์ ลูกศิษย์ยายพับ ผู้รับช่วงต่อจากต้นสายช่างทองโบราณ

ในช่วงที่นางฉิว บุญศิริ ไปเป็นช่างทำทองอยู่ที่บ้านของยายอู่ ชูบดินทร์ นางกัญญา ก็ได้ติตามคุณแม่คือนางฉิวไปด้วย และได้เริ่มเรียนเมื่อเรียนจบชั้นประถามปีที่ 4 โดยคนที่สอนให้ทำก็คือยายอู่ นั่นเอง โดยเริ่มแรกก็หัดแผ่แผ่นเงินก่อน ให้ทำจนกว่าจะทำได้สวย จากนั้นก็ให้ทำสมอโพรงจากแผ่นเงิน เมื่อทำได้ดีแล้วก็ต่อด้วยการให้ขัดมัน ร้อยเป็นเส้น แล้วก็หัดปาด 4 หน้าด้วยตะไบ เมื่อทำเงินจนชำนาญและสวยงามแล้วจึงค่อยให้ไปทำทอง

คนที่เรียนกับยายอู่ในรุ่นราวคราวเดียวกับนางกัญญามีหลายคน แต่ก็ไม่มีใครเอาจริง มีก็แต่นางกัญญาเท่านั้นที่เรียนอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อนางฉิว ผู้เป็นแม่มาเปิดทำทองที่บ้านไร่ลอ ซึ่งเป็นบ้านของตัวเอง นางกัญญาก็ยังไม่ได้นำความรู้ด้านการทำทองมาใช้ แต่กลับไปทำอาหารขาย เนื่องจากมีความชื่นชอบในการทำอาหาร จนกระทั่งนางฉิวมีอายุมาก นางกัญญาจึงเลิกขายอาหารหันมาช่วยแม่ทำทอง และเป็นคนรับช่วงต่อมา

นางกัญญามีลูกสาว 3 คน คือ อ้อย อ้อ และ หนู แต่ลูกที่ทำจริงจังมีก็นางสิริลักษณ์ ศรีทองคำ หรือ อ้อ ลูกสาวคนกลางเพียงคนเดียว โดย อ้อย ลูกสาวคนโต ไปทำอาชีพรับราชการ ส่วน หนู ลูกสาวคนเล็กก็ทำได้บ้าง