ถ้ำยายจูงหลาน

ถ้ายายจูงหลาน เป็นเพิงถ้ำเล็ก ๆ ที่ชาวบ้านในย่านนั้นเรียกกัน เป็นห้องถ้ำที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่ อยู่ที่เขาน้อย ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับถ้ำรงค์ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ที่ผนังภายในถ้ำมีประติมากรรมเป็นกลุ่มปูนปั้นพระพุทธรูปที่มีความงดงามมาก มีพระพุทรูปนั่งที่หายไปและพระพุทธรูปยืนเป็นประธาน มีการทาสีขาวที่พระวรกายและรัศมี สีแดงที่จีวร อยู่ในตำแหล่งที่แสงลอดจาดโพรงถ้ำด้านหนึ่งเข้ามากระทบ ทำให้ดูสุกสว่าง สภาพสียังคงสดใสแม้เวลาจะผ่านมานานนับพันปี

ส่วนด้านซ้ายพบภาพบุคคล 2 คน คนทางซ้ายรูปร่างเตี้ยกว่า สัณนิษฐานว่าน่าจะเป็นเด็ก
นอกจากรูปพระพุทธรูปยืนแล้ว ยังมีภาพปูนปั้นเป็นบุคคลเหาะและพนมมือเหนือศรีษะ ส่วนเท้าหักหายไป สัณนิษฐานว่าน่าจะเป็นเทวดาแสดงความเคารพสูงสุด