ดีจัง ไปด้วยกัน

เดือนเมษายน และ พฤษภาคม 2563 นี้ เป็นช่วงที่มีการระบาดของ Corona Virus 2020 ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ต้องหยุดชะงักไปชัวคราว แต่ภาคีเครือข่ายพื้นที่นี้ ดีจัง ก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ดีจัง ไปด้วยกัน : ห่างกาย ใจไม่ห่าง ซึ่งเป็นกิจกรรมออนไลน์กันขึ้นมา เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมในยามที่อยู่ห่างไกลกันนี้

โดยสามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาของกิจกรรมนี้ได้ที่ https://www.facebook.com/events/591870588078609/