จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์วัดใหญ่วุวรรณาราม

ภาพเทพชุมนุมบนฝาผนังภายในพระอุโบสถ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ทั้งฝั่งทิศเหนือและฝั่งทิศใต้ เรียงภาพเป็น แถว ๕ ชั้น แต่ละชั้นคั่นด้วยลายหน้ากระดาน รูปที่เขียนมีทั้ง พระอินทร์ พระพรหม เทพ ครุฑ นาค ฤาษี ยักษ์

ในการเขียนจะวางภาพเป็นชุด คือ มีพระพรหม ๒ องค์ เทวดา ๑ องค์ ต่อด้วยฤาษี ๒ องค์ พระอินทร์ ๑ องค์ ยักษ์ ๑ ตน แล้วต่อด้วยนาค ๒ ตัว จากนั้นกลับไปเริ่มชุดใหม่ จนจบฝาผนังแต่ละชั้น

ขอบคุณภาพจาก Sira Tuangchaipiti