ครูวิเชียร เถาพันธ์ ครูช่างเมืองเพชร

ครูวิเชียร เถาพันธ์ หรือที่ใคร ๆ มักเรียกกันว่าครูจี๊ด เป็นผู้ที่มีความชำนาญในด้านการลงรักปิดทอง ทั้งปิดทองทึบ ปิดท่องล่องชาด ปิดทองล่องกระจก หรือแม้แต่ปิดทองลายฉลุ

ครูจี๊ด หรือครูวิเชียร เถาพันธ์ มีบ้านพักอยู่ที่ถนนพงษ์สุริยา หน้าวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี