กังหันทอง

บ้านกังหันทอง พื้นที่เรียนรู้เรื่องเกลือในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำนาเกลือซึ่งเป็นที่มาของเกลือ การนำเกลือไปใช้ประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ ทั้งการบริโภคและอุปโภค

บ้านกังหันทอง ตั้งอยู่ถนนเลียบชายทะเล ในพื้นที่ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีคุณสมพงษ์ หนูศาสตร์ เป็นผู้ริเริ่มและจัดกิจกรรม

สมพงษ์ หนูศาตร์ ผิริเริ่มและเจ้าของบ้านกังหันทอง

บ้านกังหันทองมีกิจกรรมบริการนักท่องเที่ยวในเรื่องเกี่ยวกับเกลือหลายอย่าง อาทิ พาชมนาเกลือ สปาเกลือ รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มาจากเกลือหลายอย่าง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ของชุมชนที่บ้านกังหันทองเอง

ขัดผิวด้วยเกลือ ที่บ้านกังหันทอง
ผลิตภัณฑ์จากเกลือ โดยบ้านกังหันทอง

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://www.kanghuntong.com/