กลุ่มลูกหว้านาพันสาม

กลุ่มเด็กและเยาวชนที่สนใจเรียนรู้เรื่องราวของการทำขนมหวาน ซึ่งทำกันอย่างแพร่หลายในตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี โดยมีพื้นที่สร้างสรรค์กันอยู่ที่วัดนาพรม ซึ่งเป็นวัดในตำบลนาพันสามนั่นเอง