กลุ่มละครหุ่นคน

กลุ่มเด็ก ๆ ที่สนใจการแสดง มารวมกันอยู่ที่บ้านของแม่เพทาย ผู้ใหญ่ใจดี หน้าโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝึกซ้อมการแสดง การแต่งหน้า ตลอดจนเสื้อผ้าหน้าผม แล้วจับคนเล่นเป็นหุ่นเชิด เชิดหุ่นด้วยคน สนุกสนานท่ามกลางพิศวงของผู้ที่ได้รับชม