กลุ่มรักษ์ป่าชายเลน

กลุ่มเด็กและเยาวชนย่านบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ตั้งกลุ่มอยู่ในโรงเรียนบางตะบูนวิทยา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีคุณครูแดง ชมพูนุท เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุน

กลุ่มรักษ์ป่าชายเลน เรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนที่มีอยู่ในบริเวณโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และกลุ่มนี้ยังมีกิจกรรมทำผ้ามัดย้อมจากพืชป่าชายเลนเป็นกิจกรรมเด่นอีกด้วย