กลุ่มจันทร์เสี้ยว

กลุ่มจันทร์เสี้ยว เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนเชื้อสายมุสลิม ในตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี มีครูซอและห์ ซึ่งเป็นครูสอนศาสนาอิสลามที่โรงเรียนดาลุ้นอิบาดะห์ ที่ตั้งอยู่ในตำบลบางขุนไทร เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก ๆ

พื้นที่ตำบลบางขุนไทรอยู่ติดฝั่งชายทะเล ผู้คนส่วนใหญ่ที่นี่มีอาชีพทำการประมงและทำนาเกลือ กิจกรรมของเด็ก ๆ กลุ่มจันทร์เสี้ยวคือการเรียนรู้ทั้ง เรื่องนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการสนับสนุนของชาวบางขุนไทรไปบอกเล่าให้คนอื่น ๆ ได้ฟังผ่านสื่อหลายอย่างอีกด้วย

กลุ่มจันทร์เสี้ยวจะพาคุณออกไปยังท้องทะเลอันเวิ้งว้างกว้างใหญ่ได้ด้วยเรือของชาวชุมชน พร้อมชวนทำกิจกรรมสนุก ๆ เช่นเก็บหอยแครง ด้วยกระดานถีบหอย เครื่องมือประมงพื้นบ้านได้อย่างสนุกสนานเลยทีเดียว

OLYMPUS DIGITAL CAMERA