กลุ่มกระสวยน้อย

กลุ่มเด็ก ๆ ในหมู่บ้านท่าโล้ ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ที่มารวมกลุ่มกันอยู่ที่บ้านของป้าติ๋ม ศรีประภา นวลอิ่ม ผู้ใหญ่ใจดีในชุมชน

บ้านของป้าติ๋มเป็นบ้านใต้ถุนสูง โล่งและร่ม เหมาะที่จะเป็นที่รวมพลกันทำกิจกรรม และที่ใต้ถุนบ้านนี้ก็ยังมีกี่ทอผ้าอีกตั้ง 2 ตัว ทำให้เด็ก ๆ ที่นี่มีโอกาสได้หัดทอผ้าอีกด้วย

ในบางวันที่เด็ก ๆ มากันหลาย ๆ คน ป้าติ๋มก็จะชวนเด็ก ๆ ทำอาหาร หรือทำ ขนมรับประทานกันโดยมีเด็ก ๆ เป็นลูกมือ ทำให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องการทำอาหารและขนมไปด้วย

กิจกรรมเด่น ๆ ของเด็ก ๆ กลุ่มกระสวยน้อย จึงมีความหลากหลาย ทำได้ทั้งทอผ้า ทำอาหารและขนม รวมถึงของใช้จุกจิกที่ทำจากผ้า เช่นหมวใบจิ๋วใส่เครื่องหอมไว้ข้างในสำหรับใช้เองหรือเป็นของฝากได้อีกด้วย

ป้าจรัส ผู้ใหญ่ใจดีแห่งบ้านท่าโล้ จากกลุ่มกระสวยน้อย

กลุ่มกระสวยน้อย เป็นหนึ่งในกลุ่มที่เข้าร่วมประชุมก่อตั้งเครือข่ายเพชรบุรี ดีจัง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ณ กุฏิเรือนไทยหมู่ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันคือหอศิลป์สุวรรณาราม

กลุ่มเด็กและเยาวชนจากบ้านท่าโล้ ที่เริ่มต้นก่อคชตั้งกลุ่มกระสวยน้อย เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายเพชรบุรี ดีจัง เมื่อปี 2554